En permanent världsutställning i Karlstad

Attraktiv kollektivtrafik med mänskliga behov i fokus

Kollektivtrafiken är ett färdsätt som dras med nidbilden av att tvinga mig att ”åka på en tid som inte passar, med människor jag helst vill slippa, till en plats dit jag inte ska”. Många människor överväger inte ens kollektivtrafiken som ett alternativ, trots att den mycket väl skulle passa dem.

Går det att skapa en så attraktiv kollektivtrafik att folk frivilligt väljer denna framför den egna bilen? Med utgångspunkt i mänskliga behov söker vi svar inom olika områden såsom beteendevetenskap, stadsplanering, teknik, design, tjänster och marknadsföring. Tillsammans formar dessa ”kollektivtrafikens förpackning”, eller det erbjudande som kunderna har att ta ställning till.

Tack vare förstudien ”En permanent världsutställning i Karlstad” har ett arbete påbörjats att planera ett fullskaligt BRT-inspirerat kollektivtrafikstråk i Karlstad. Resan mot framtidens kollektivtrafik har börjat >>

”Det bästa jag läst om svensk kollektivtrafik sedan jag hamnade i bussbranschen 1983.”
Bjarne Wilmarsgård, Tidningen Bussbranschen

Läs rapporten samt se projektets broschyr i utskriftsvänligt pdf-format

En permanent världsutställning i Karlstad

Författare: Robert Sahlberg, Karlstadsbuss

Medförfattare:
Per Echeverri, SAMOT

Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult
Karl Kottenhoff, KTH
Rolf Hedberg, Scania

Beställare:  Trafikverket och VINNOVA via forskningsprogrammet ”Framtidens persontransporter
Kontaktpersoner: Einar Tufvesson och Emma Gretzer

September 2012
Diarienr:         2009-01266
Projektnr:       P36095-1

Projektdeltagare

Projektledare: Robert Sahlberg, Karlstadsbuss.

Referensgrupp: Sören Bergerland, Karlstadsbuss; Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult; Per Echeverri, SAMOT; Måns Hallén, Karlstads kommun; Rolf Hedberg, Scania; Karl Kottenhoff, KTH; Todor Stojanovski, KTH, Lennart Salomonsson, Nobina; Einar Tufvesson, Trafikverket; Patrik Wiberg, Unicon

Övriga deltagare: Kalle Alexandersson, Karlstads kommun; Bo Asplind, WSP;  Kerstin Bergh, Karlstads kommun; Mattias Bergh, Karlstadsbuss; Peter Enquist, Nobina; Peter Nilsson, Nobina; Andreas Rudsvik, Karlstads kommun; Pär Svenkvist, Techongarden;  Lars Thorvall, Unicon; Peter Thörn, Karlstads kommun; Thord Tärnbrandt, Karlstads kommun; Hasse Zimmerman, Karlstads kommun

Karlstadsbuss, VINNOVA och Trafikverket

 

I Karlstad är det enkelt att leva utan bil

Förord

Karlstad, september 2012 Många böcker, avhandlingar och rapporter har skrivits om kollektivtrafik och nödvändigheten om att ställa om till ett hållbart samhälle. Frågan engagerar och väcker både visioner och dåligt samvete hos politiker, tjänstemän, företag och enskilda individer. För trots en omvärld med ekonomisk oro och konflikter kan vi inte blunda för hållbarhetsutmaningen, vare sig …

Visa sida »

Karlstad älven

Introduktion

”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett begrepp som hållbar utveckling och göra det till en verklighet för människor över hela världen.” Koffi Annan, fd Generalsekreterare FN Befolkningskoncentrationen till städerna ökar och med det antalet bilar som förorenar miljö och konkurrerar om dyrbart utrymme. För att kunna behålla den mänskliga och vackra staden, men samtidigt …

Visa sida »

Behovspyramid

1 Behovet av kollektivtrafik

Visa sida »

2.1.1.01

2 Kollektivtrafikens förpackning: Infrastruktur och lokalisering

Denna del har huvudsakligen utarbetats av Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult, och bygger till stora delar på tidigare publicerat material: Bjerkemo 2000, 2007, 2011samt Bjerkemo, Serder 2011. Även material från föreläsningar på LTH och BTH har använts. Materialet har redigerats och kortats med fokus på vad som kan vara intressant för aktuellt projekt. Där inget annat …

Visa sida »

3.3.3.08 crealis neo

3 Kollektivtrafikens förpackning: Fordon

Visa sida »

4 Kollektivtrafikens förpackning: Tjänster

Med utgångspunkt i samhällets och kunders behov av bättre kollektivtrafik har vi inventerat utvecklingsidéer, i termer av fordon och infrastruktur, som på ett genomgripande sätt möter viktiga behov idag och i framtiden. En viktig uppgift för att maximera effekterna av dessa insatser är att utveckla tjänster som tillgodoser dessa behov. Detta avsnitt beskriver centrala aspekter …

Visa sida »

5 Påverkan och marknadsföring

I projektet har vi tagit som utgångspunkt samhällets och kunders behov av bättre kollektivtrafik. Vi har också inventerat möjliga kollektivtrafiklösningar (fordon, infrastruktur, tjänster) som på ett genomgripande sätt möter dessa behov. En viktig uppgift för att maximera effekterna av dessa insatser är att jobba med påverkan. För att fler ska välja kollektivtrafiken som transportmedel, uppleva …

Visa sida »

Varmlandsmodellen

6 Organisation för innovation och utveckling

Visa sida »

Karlstadsstraket

7 Berättelsen om Karlstadsstråket

Visa sida »

Litteraturreferenser

Andréasson I., (2010), Förslag till pionjärbana för spårtaxi i Uppsala. LogistikCentrum GöteborgAB Berry, L., (1983), Relationship Marketing. I:Berry, L., Shostack, L. G. & Upah, G. (red.), Emerging Perspectives on Services Marketing, s. 25–28.Chicago: American Marketing Association. Berry, L., (2001), Relationship Marketing of Services – Perspectives from 1983–2000, Journal of Relationship Marketing, Vol. 1, No. 1, …

Visa sida »

Kunskapsspridning

Målgruppen för projektets resultat är beslutsfattare, opinionsbildare och forskare i och kring kollektivtrafiken. Resandeökningen 2005-2011 på 54% och förstaplaceringen i Kollektivtrafikbarometern har gett Karlstadsbuss en unik plattform att sprida kunskap genomförda satsningar och framtidsplaner. Intresset är och har varit stort vilket visat sig i mängden studiebesök från politiker, tjänstemän och näringsliv. Sedan 2009 har det …

Visa sida »

Framtidens kollektivtrafik Karlstad

Slutrapport & broschyr (pdf)

Här kan du ladda ner projektets broschyr samt den fullständiga slutrapporten i pdf-format. Broschyr Framtidens kollektivtrafik Karlstad >> (16 sid) Broschyr, lågupplöst (0,5 MB) Broschyr, högupplöst (4,5 MB)         Hela rapporten En permanent världsutställning i Karlstad >> (100 sid) En permanent världsutställning i Karlstad, lågupplöst (3,5 MB) En permanent världsutställning i Karlstad, högupplöst …

Visa sida »

2 pingar

  1. Slutrapport Vinnovaprojektet | Framtidens kollektivtrafik i Karlstad

    […] Resultat Vinnova […]

  2. Slutrapport som kursmaterial! » Framtidens kollektivtrafik i Karlstad | Framtidens kollektivtrafik i Karlstad

    […] En permanent världsutställning i Karlstad […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *