↑ Tillbaka till 1 Behovet av kollektivtrafik

1.2 Konsekvenser för kollektivtrafikens utveckling och vårt projekt

Alla samhällsmedborgare har behov av att kunna förflytta sig från A till B för att kunna ta sig till och ifrån arbete, göra inköp eller av olika skäl kunna nå andra platser. Men kollektiva färdmedel är långt ifrån det självklara alternativet. Majoriteten av medborgarna i vårt samhälle har det tillräckligt gott ställt för att andra djupare liggande faktorer ska ha inverkan på färdmedelsval. Ju bättre vi kommuninvånare har det, ju mer krävs för att tillfredställa våra personliga och subjektivt upplevda behov. När det gäller många av dessa faktorer har bilanvändning ett försprång och detta faktum har präglat samhällsbyggandet de senaste 50 åren. Detta har i sin tur bidragit till att förstärka bilens plats i medborgarnas tankevärld och i den konkreta stadsplaneringen.

Utmaningen är därför att lyckas få samhällsmedborgare att frivilligt byta färdmedel (särskilt från bil) till kollektivtrafik utan att de upplever en kompromiss med sin nuvarande livsstil och identitet. Idealet är att de upplever att kollektivtrafiken passar väl med deras livsstil. Individers val av färdsätt är ju också en social handling och kopplad till djupt rotade föreställningar om sin identitet i relation till familj, vänner och arbetskollegor.

De flesta kommuninvånare är kräsna konsumenter, även när det gäller kollektivtrafik. För att kunna närma sig denna utmaning och veta vad man ska göra krävs att man har en gedigen förståelse för den konkreta resenärens behov, upplevelser och föreställningar. Beskriv­ningen ovan av våra olika behov som resenärer utgör den grogrund i vilken kommunen har att förankra framtidens kollektivtrafikinvesteringar.

Vi inser att vi hittills haft en tendens att mer intressera oss för behov längre ner i pyramiden och ser nu en potential i att förankra oss i behov högre upp. De kan vara viktiga element i främjandet av ett framtida hållbart resande. Vi har i det här projektet inventerat möjligheterna till att redan idag ge gestalt åt det framtida hållbara samhället, särskilt när det gäller kollektivtrafikens utformning.

Vi har valt ett radikalt grepp och gör detta till en gemensam fråga för vår kommuns olika förvaltningar. Vi har involverat olika lokala aktörer kring några bärande idéer och utifrån dem uppmuntrat till att ’tänka om framtiden redan nu’, ’tänka tåg men köra buss’, ’tänka förpackning och estetik’, samt se över möjligheten att ’skapa berättelser’ som får ett nedslag i kommuninvånarnas medvetande. Dessa idéer har bäring på behoven att enklare och snabbare kunna förflytta sig mellan större arbetsplatser och köpcentra, lättare kunna genomföra kombinerade resor (reskedjor), behovet av okomplicerade resa för hög upplevd användbarhet, behovet av att relatera kollektivt resande till modern teknologi, socioekonomisk status och etik (den ’goda’ resan), behovet av en estetiskt tilltalande modernt designad fordonsflotta och kollektivtrafikmiljö (bl.a. hållplatser), samt slutligen relatera till känslan av lokal/regional identitet, sammanhang manifesterat i gemensamma berättelser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *