5.5 Indirekt påverkan via mun-till-mun kommunikation

Det tycks vara en mänsklig egenhet att dela med sig av erfarenheter och upplevelser till andra, vilka för företaget kan utgöra potentiella kunder. Så kallad mun-till-mun-kommunikation är en form av automatisk påverkan som positiva kunder frivilligt bidrar med. En exalterad kund kan skapa kunskaper om tjänsten i målgruppen på ett sätt som företaget självt har svårt att lyckas med. Om man är medveten om att kunder ingår i ett sociala nät­verk bestående av andra potentiella kunder och effektivt utnyttjar de mänskliga kommunikationsprocesser i vilka människor lever sina liv, kan betydande påverkan bli verklighet.

Som konsumenter behöver vi all information vi kan få, särskilt när man inte använder den erbjudna tjänsten så ofta. Mun-till-mun reklamen inte bara ansluter sig till människors behov av att berätta om sina erfarenheter och för andra visa upp vilka tjäns­ter man köper, utan underlättar också för potentiella kunder i deras mer eller mindre ständigt pågående sökprocess.

En enkel metod för att stimulera mun-till-mun påverkan är att sätta enkla trycksaker i han­den på kunderna, vilka är lätta att sprida vidare till vänner och bekanta. Vi människor verkar ha ett behov av berättelser att dela med andra. Det är mot bakgrund av det som metoder för storytelling har blivit vanliga i marknadsföring. Karlstad kommun har sedan länge medvetet försökt stimulera goda berättelser om Karlstadstrakten. Sola i Karlstad är kanske det främsta exemplet. Berättelsen om båtbussarna är ett annat mer samtida exempel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *