6.1 Innovation och utveckling… för vem och varför?

En innovation är en ny idé, till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, förnyelse. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess.

Att använda ett existerande föremål på ett nytt sätt kan vara en innovation. Att tillverka en existerande produkt i ett annat material än tidigare kan räknas som en innovation. För att kunna patentera en idé, krävs att idén är nyskapande. Ikeas sätt att förpacka monteringsfärdiga möbler i platta paket är ett exempel på en framgångsrik innovation.
Källa: Wikipedia

Vad menas egentligen med innovation och utveckling? Det är ord som visserligen kan definieras, men som samtidigt kan användas på ett relativt godtyckligt sätt. I likhet med ord som samordning, optimering, valfrihet, hållbarhet etc kan ett ord som utveckling användas för att lägga fram princip vilka beslut eller agendor som helst på ett positivt klingande sätt.

Rätt retorik är dock inte synonymt med bra idéer. Och eftersom utredningar och rapporter oftast produceras av retoriskt begåvade tjänstemän, konsulter och forskare kan det ibland vara svårt att skilja på bra och mindre bra idéer.

Vi behöver förstå vem som verkligen är betjänt av en viss utveckling, om det finns förlorare och vem som står för utvecklingsresurserna. Sist men inte minst behöver vi kunna bedöma vilka resultat som kan förväntas i förhållande till satsade resurser.

Vi har hittills pratat mycket om individens behov. Det är dock angeläget att både individen och samhället vinner på att kollektivtrafiken utvecklas. I detta avsnitt ligger därför ett större fokus på hur organisation och samverkan kan bidra till en önskvärd utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *