6.3 Att dra åt samma håll

Alla aktörerna behövs för en utveckling av hållbara transporter. Genom att måla upp de något stereotypa bilderna ovan blir det ganska tydligt att det inte räcker med att alla säger sig ha kunden i centrum. Eftersom hållbara transporter i allmänhet, och kollektivtrafik i synnerhet, inte är en företagsekonomiskt lönsam verksamhet blir beroendet mellan de olika aktörerna stort. Om kollektivtrafiken ska kunna utvecklas är det viktigt att frågorna lyfts och processas där andra viktiga beslut tas.

Någon måste kunna visa att utveckling av kollektivtrafik är möjlig och lönsam för samhället. Någon behöver visa konkreta förslag på hur utvecklingen kan se ut och hur det blir till nytta för invånarna. Någon måste besluta hur skattemedel och fysiskt utrymme ska användas, medel och yta som exempelvis konkurrerar med såväl biltrafik som vård och skola. Vidare behövs effektiva företag som klarar, och som motiveras av att leverera bra kollektivtrafik inom ovan nämnda ramar.

Komplexiteten växer vid insikten att det finns motsättningar inom varje grupp aktörer. Inom politiken kan blocken ta motsatta ståndpunkter angående kollektivtrafiken, vilket skapar osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen. Inom de offentliga organisationerna och myndigheterna kan motsättningar uppkomma mellan tjänstemän som brinner för olika frågor. Ibland kan tjänstemännens egen agenda och drivkraft i praktiken styra mer än politiska beslut.

Exempel kan vara om kollektivtrafiken ska få ta plats på bilens bekostnad, om bussen ska få passera ett särskilt grönområden, om det är nödvändigt med en rondell där många bussar passerar, om man är beredd att rita om en detaljplan för att bättre passa kollektivtrafiken etc.

Inom företagen finns de som drivs av höga ideal medan andra ser allt krasst ekonomiskt. Vissa forskare är enbart intresserade av det akademiska medan andra vill samverka mer med organisationer och företag för att få ut sina resultat ”i verkligheten”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *